Teated


Paigaldatud on 5 posti, millel osutavad erinevatele ajaloolis-kultuurilistele paikadele 16 viita

*****
Oleme saanud toetust projektile
Muinsuskaitse ja pärandkultuuriobjektidele viitade valmistamine ja paigaldamine

"Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi vahendidest"
*****
      On valminud käsikiri "Liivi ja Jõgisoo ümbruskonna külad." Seda tutvustas 15.juunil ajaloopäeval käsikirja koostaja ajaloolane Robert Nerman. 


                                                                              *****

Oleme saanud toetust projektile
 Raamatu "Liivi ja Jõgisoo ümbruse külad" avaldamiseks, käsikirja koostamine.

"Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest"