Selts

MTÜ Liivi Naisselts loodi 25.augustil 2005. Seltsi asutajaid oli 12. Juhatusse kuulusid: Klara Altmets, Marika Hamburg, Margit Jõela, Inge Matteus, Aime Ratas, Epp Rohula, Helme Vendel, Suule Luigand. Seltsi kuulub praegu 7 naist. Juhatusse kuuluvad: Helme Vendel, Inge Matteus, Aime Ratas. Enne 2005 aasta augustit tegutseti Liivi naisseltsinguna.

2005 aasta septembris avati seltsimajas Liivi ajalootuba. Siia oleme kogunud materjale piirkonna külade ajaloost ja pärandkultuurist. Töö on pidev.
Oleme osalenud külaliidrite ekskursioonil Lääne-Virumaale ja Järvamaale ning  koolitusel “Kogukonna teenused külas”, võtnud osa “Vähegi Viitsijate päevast”, tähistanud  emadepäeva, lastekaitsepäeva. Naisseltsingu asutamise viiendat aastapäeva tähistasime peoga  Kullamaa kultuurimajas, kuhu kutsusime ka naabervaldade seltse.

2007 avasime Liivi pargis  taastatud pargiteed piduliku kepikõnniüritusega.
Liivi piirkonna külade arengukava (2009-2013) valmis 2008 aastal.

2008 aastal toimus ajaloopäev, mille raames koostati külavihik ja voldik Liivi jõest, püstitati pärandkultuuri infotahvel ja külaviidad. Toetajateks olid KOP, Muinsuskaitseamet, Kullamaa Vallavalitsus. Seoses ajaloopäevaga viisime läbi fotokonkursi „Sügisvärvides Liivi“, „Talv Liivil“ ja “Liivi kevad”. Töö kohaliku ajaloo materjalide kogumiseks ja jäädvustamiseks jätkub. Oleme kontaktis Liivi mõisa viimase omaniku järeltulijatega Berliinist.
2009 aastal taotleti PRIA toetust meetmest 3.2 Liivi seltsimaja alumise korruse rekonstrueerimiseks ja köögimööbli soetamiseks. Taoltus sai positiivse vastuse.

2010 aasta  aprillis avati seltsimaja rekonstrueeritud I korrus.
Järge ootavad II korruse rekonstrueerimistööd, mille toetuse taotlusele on saadud PRIAST positiivne vastus.
LEADER programmist taotletud toetuse abiga sai seltsimaja uue sisustuse.

Uuenenud seltsimajas  käib koos kodulooring ja jututuba. Kord nädalas on seltsimaja avatud kõigile.
Meil on külas käinud seltsid ja asutused Lähtrust, Martnast, Jõgevamaalt, Raplamaalt, Pärnumaalt, Ristilt. Meiega kohtunud geobioloog Kaur Vollmann,  Rein Hanson, Ain Seppik, Igor Gräsin, Tõnu Ots, Katrin Karisma, Lauri Luik ja Henri Laks.

Traditsioonilised üritused on olnud igaaastased jaaniõhtud Liivi pargis, jõuluaja alguse tähistamine ja talgud ning temaatilised üritused. Need olid pühendatud haavapuule (2005), pajule (2006), rukkile (2007).